Baza wiedzy

Przygotowałam dla Państwa kilka artykułów z zakresu księgowości, szczególnie przydatnych przy zakładaniu działalności gospodarczej.
Otwieranie własnej firmy wiąże się z koniecznością podjęcia wielu kluczowych decyzji, mających znaczenie w późniejszym okresie.  Zachęcam do zapoznania się z treścią, przydatną dla każdego przedsiębiorcy. Zakładanie firmy, wybór formy opodatkowania, rozliczenia auta w firmie to kilka tematów, które młody przedsiębiorca chciałby poznać. W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z biurem rachunkowym KRAKOWIAK. Chętnie wytłumaczę co należy zrobić krok po kroku, aby otwierając firmę niczego nie przegapić i zgłosić wszystko poprawnie.

 

Przygotowanie do założenia firmy – najważniejsze decyzje

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z dopełnieniem kilku formalności. Przede wszystkim należy wypełnić wniosek o rejestrację firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) Przed wypełnieniem wniosku, należy podjąć kilka decyzji.

1. Termin rozpoczęcia działalności.

Wypełniając wniosek CEiDG należy wpisać dokładną datę rejestracji firmy. Jeśli pierwszy raz zakładasz działalność gospodarczą, będzie miało to wpływ na długość ulgi na start, polegającej na zwolnieniu ze składek społecznych ZUS. Standardowo ulga obowiązuje przez 6 pierwszych, pełnych miesięcy. Rejestrując firmę od dnia późniejszego niż pierwszy dzień miesiąca zyskujesz dodatkowy miesiąc ulgi w opłacaniu składek społecznych ZUS.

2. Nazwa firmy

Wymyślając nazwę firmy istotne jest aby oddawała charakter branży i była chwytliwa. Jednak pod kątem formalnym najważniejsze jest, aby zawierała imię i nazwisko właściciela. Wypełniając wniosek CEiDG należy wpisać całą nazwę firmy, czyli imię i nazwisko wraz z rozwinięciem, nie używając skrótów.

3. Adres siedziby

Bez względu na rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej, należy podać adres siedziby firmy. Może to być adres domowy, jeśli jednak zamierzasz wynająć lokal, należy go wpisać we wniosku CEiDG

4. Wybór PKD

Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej (PKD) to zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które występują w gospodarce narodowej. Wypełniając CEiDG musisz określić jaki rodzaj działalności gospodarczej będziesz prowadzić. Możesz wpisać jeden główny kod PKD oraz dziewięć dodatkowych. Masz do wyboru ok. 400 kodów PKD, które są podzielone na 21 sekcji i 99 działów. Dodatkowo, niektóre działy są podzielone na grupy. Pomocna może być strona Wyszukiwarka kodów PKD , gdzie znajdziesz pełną klasyfikację kodów PKD.

5. Wybór formy opodatkowania

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma do wyboru 3 formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 1. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (zasady ogólne/podatek liniowy)

 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 3. Karta podatkowa

Wybór może wynikać z rodzaju działalności lub założeń dotyczących rozwoju firmy.

(Zachęcam do przeczytania artykułu „Forma opodatkowania firmy” pomocnego w podjęciu decyzji dotyczącej opodatkowania)

5. Rejestracja do VAT

Przedsiębiorca może zdecydować, czy chce być czynnym podatnikiem VAT, czy zostaje z niego zwolniony na mocy ustawy. Jeśli chce się zarejestrować musi wypełnić deklarację VAT-R.

6. Konto bankowe

Dla swojej firmy nie masz obowiązku zakładania nowego konta firmowego – wystarczy, że posiadasz prywatne konto bankowe za pomocą, którego możesz dokonywać transakcji związanych z prowadzeniem swojej firmy. Jednakże jakiś numer konta trzeba wskazać. Za pośrednictwem konta bankowego jesteś zobowiązany do dokonywania rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS

7. Księgowość w firmie

Rejestrując działalność będziesz musiał zdecydować kto będzie się zajmował księgowością w firmie: sam, zatrudniony księgowy czy biuro rachunkowe. W momencie rejestracji działalności gospodarczej musisz określić gdzie będzie przechowywana dokumentacja księgowa firmy – jeżeli jest to biuro księgowe to musisz je podać.

Zachęcam do skorzystania z usług biura rachunkowego KRAKOWIAK.

Po określeniu wszystkich powyższych punktów, można przystąpić do wypełnienia wniosku o rejestrację firmy.

Rejestracji muszą dokonać wszystkie osoby fizyczne zamierzające prowadzić działalność gospodarczą. Nie dotyczy to:

 • Działalności wytwórczej w rolnictwie

 • Wynajmowania pokoi i sprzedaży posiłków przez rolników

 • Wyrobu wina przez rolników przy produkcji mniej niż 100 hektolitrów w ciągu roku.

 • Działalności nieewidencjonowanej – przychód z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020r. 1300zł)

Aby zarejestrować firmę można udać się osobiście do urzędu gminy lub miasta i tam wypełnić papierową wersję wniosku CEiDG-1. Popularniejsze i wygodniejsze jest jednak zarejestrowanie firmy przez Internet.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z biurem rachunkowym KRAKOWIAK w zakresie założenia firmy, oraz jej późniejszym rozliczaniem zapraszam do kontaktu. Pomogę załatwić formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej. Jeśli masz pytania i wątpliwości, z przyjemnością na wszystkie odpowiem. Proszę o kontakt pod nr telefonu 605-429-430 lub drogą mailową: ksiegowosc@biurokrakowiak@gmail.pl

Stawki ryczałtu

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy stawki ryczałtu wynoszą:

2% przychodów:

 • ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu

 

3% przychodów:

 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • z działalności usługowej w zakresie handlu,
 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej;

 

5,5% przychodów:

 • z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • z prowizji uzyskanych z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów;

 

8,5% przychodów:

 • z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego,
 • ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
 • prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy;

 

10% przychodów

 • ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należących do majątku firmy;

 

12,5% przychodów

 • ze świadczenia usług najmu po przekroczeniu kwoty 100 000 zł;

 

15% przychodów

15-procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy świadczą usługi m.in. z zakresu:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • obsługi centrali radio-taxi,
 • pośrednictwa w:
  • organizacji wyjazdów turystycznych,
  • sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych,
  • sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,
  •  handlu hurtowym,
 • świadczących usługi:
  • fotograficzne,
  • hotelarskie,
  • parkingowe,
 • wydawania:
  • pakietów gier,
  • pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,
 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:
  • odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,
  • opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,
  • przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
  • porad dla dzieci.

Szczegółowy opis wszystkich stawek można znaleźć Tutaj

 

17% przychodów

Stawka ryczałtu 17% przeznaczona jest dla podatników wykonujących wolne zawody, a w szczególności:

 • lekarze
 • psycholodzy
 • fizjoterapeuci
 • lekarze stomatolodzytechnicy dentystyczni
 • felczerzy
 • położnepielęgniarki
 • felczerzy
 • weterynarze
 •  adwokacinotariuszeradcy prawni
 •  architekci
 •  inżynierowie budowlanirzeczoznawcy budowlani
 •  biegli rewidenciksięgowidoradcy podatkowi
 •  agenci ubezpieczeniowi
 •  doradcy restrukturyzacyjni
 • tłumacze oraz
 • nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny

 

 

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się pod nr telefonu 605-429-430 lub drogą mailową: ksiegowosc@biurokrakowiak@gmail.pl

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to wysokość dochodu, od którego nie trzeba odprowadzać podatku.

Kwota wolna od podatku obowiązuje tylko w przypadku przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, które są wykazywane w deklaracji PIT-36 i PIT-37. Nie dotyczy natomiast podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), podatkiem liniowym (PIT-36L), z kapitałów pieniężnych (PIT-38) bądź zbycia nieruchomości (PIT-39).

 

W 2020 r. kwota zmniejszająca podatek w zależności od wysokości podstawy opodatkowania wynosi:

 

 • do kwoty nieprzekraczającej 8000 zł – 1360 zł;
 • powyżej 8000 zł do 13 000 zł – 1360 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną w następujący sposób: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł,
 • powyżej 13 000 zł do 85 528 zł – 525 zł 12 gr,
 • powyżej 85 528 do 127 000 zł – 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę wyliczoną w następujący sposób: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł,
 • powyżej 127 000 zł kwoty zmniejszającej podatek nie stosuje się.

 

Masz pytania? Skontaktuj się pod nr telefonu 605-429-430 lub drogą mailową: ksiegowosc@biurokrakowiak@gmail.pl

Karta podatkowa – kto może z niej skorzystać?

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania, jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z niej korzystać. Oto grupy działalności, które są uprawnione do rozliczania się na podstawie karty podatkowej:

 • Działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa
 • Usługi parkingowe
 • Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami
 • Obwoźny i obnośny handel artykułami nieżywnościowymi
 • Usługi gastronomiczne, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • Usługi edukacyjne
 • Usługi rozrywkowe
 • Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
 • Wolne zawody, polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
 • Wolne zawody- usługi weterynaryjne
 • Usługi jubilerskie, stolarskie, fryzjerskie, kosmetyczne, tapicerskie, krawieckie, szewskie, zegarmistrzowskie, budowlane, wyrób pieczątek itp.)

 

 

Jesteś zainteresowany tą formą opodatkowania? Skontaktuj się ze mną – omówimy szczegóły. Jeśli masz pytania i wątpliwości, z przyjemnością na wszystkie odpowiem. Proszę o kontakt pod nr telefonu 605-429-430 lub drogą mailową: ksiegowosc@biurokrakowiak@gmail.pl

Forma opodatkowania firmy

Wybór opodatkowania działalności jest uzależniony od rodzaju biznesu, wielkości prognozowanych przychodów, chęci korzystania z ulg podatkowych czy rozliczania z małżonkiem. W tym artykule wskażę najważniejsze zasady każdej z form opodatkowania, tak abyś mógł wybrać tę najbardziej korzystną dla Twojej firmy.

Spis treści:

1. Rodzaje i stawki podatku dochodowego

2. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

3. Ryczałt ewidencjonowany

4. Karta podatkowa

5. Wybór formy opodatkowania

Rodzaje i stawki podatku dochodowego

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma do wyboru 3 formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór ten nie jest całkowicie dowolny. W niektórych przypadkach jest on ograniczony rodzajem prowadzonej działalności i wysokością obrotu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Rodzaje podatków dochodowych:

 1. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (zasady ogólne/podatek liniowy)
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 3. Karta podatkowa

Stawki podatku dochodowego

FORMA OPODATKOWANIA

STAWKA PODATKU DOCHODOWEGO

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa) 17% do kwoty 85 528 zł i 32% od dochodu powyżej tej kwoty
Podatek liniowy 19% od całości dochodu
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W zależności od przyjętej stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%.
Karta podatkowa W zależności od indywidualnych ustaleń

 

Podstawą opodatkowania w przypadku podatków dochodowych jest dochód.

Dochodem jest przychód (czyli to, co powinno wpłynąć do kasy firmy, korzyści, które uzyskałeś z prowadzonej działalności) pomniejszony o koszty jego uzyskania (czyli, np. o to, co firma musiała zakupić i zainwestować aby wyprodukować i sprzedać dany produkt).
Można zapisać tę zależność następującym wzorem:

Dochód = Przychód – Koszty uzyskania tego przychodu

 

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Zasady ogólne – skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w PLN

Podatek wynosi

Do

Ponad

85 528 zł

17%

Minus kwota zmniejszająca podatek

85 528 zł

32% od nadwyżki powyżej 85 528 zł

 

 • Zasady ogólne, to dwa progi podatkowe. Do dochodu 85528 zł liczymy podatek w wysokości 18%, a powyżej 32%
 • Podatek liczony od dochodu (Przychód – koszty)
 • Masz prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu
 • Masz prawo do rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 • Przysługują Ci ulgi podatkowe, np. ulga na dzieci, na Internet, rehabilitacyjna itp.
 • Możesz uwzględnić kwotę wolną od podatku (Więcej o tym w artykule…)
 • Jesteś małym podatnikiem do osiągnięcia limitu sprzedaży 2 mln euro
 • Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub co kwartał
 • Rozliczenie roczne wysyła się do 30 kwietnia, PIT-36, można uwzględniać inne źródła dochodu

 

Podatek liniowy

 • Stała stawka podatku 19%, niezależna od wysokości dochodu
 • Podatek liczony od dochodu (Przychód – koszty)
 • Masz prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu
 • Nie masz prawa do rozliczenia się z małżonkiem
 • Nie masz prawa do ulg podatkowych
 • Nie możesz uwzględnić kwoty wolnej od podatku
 • Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub co kwartał
 • Rozliczenie roczne wysyła się do 30 kwietnia, PIT-36L, inne źródła dochodu rozlicza się na deklaracji PIT-37
 • Nie możesz wybrać podatku liniowego jeśli w danym roku podatkowym chcesz świadczyć usługi dla byłego lub obecnego pracodawcy

 

Ryczałt ewidencjonowany

 • Stawki podatku uzależnione od wykonywanej działalności: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 15%, 17%,
 • Stawki ryczałtu a rodzaj wykonywanej działalności
 • Podatek liczony od przychodu
 • Nie masz prawa do odliczenia kosztów
 • Nie masz prawa do rozliczenia się z małżonkiem
 • Nie masz prawa do ulg podatkowych
 • Nie możesz uwzględnić kwoty wolnej od podatku
 • Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub co kwartał, zaliczkę za grudzień w terminie złożenia zeznania
 • Deklarację PIT-28 wysyła się do końca lutego
 • Nie możesz wybrać ryczałtu ewidencjonowanego jeśli w danym roku podatkowym chcesz świadczyć usługi dla byłego lub obecnego pracodawcy

 

Wyłączenia z ryczałtu

 • Przekroczenie limitu przychodów 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym
 • Przekroczenie limitu 2 000 000 euro przychodu wszystkich wspólników, jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku uzyskiwał przychody tylko ze spółki
 • Działalności, które nie mogą być rozliczane w formie ryczałtu
   • Prowadzenie apteki
   • Udzielanie pożyczek pod zastaw (lombard)
   • Handel częściami i akcesoriami pojazdów mechanicznych
   • Kupno i sprzedaż wartości dewizowych (kantor)
   • Wytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym
   • Usługi wyłączone z ryczałtu

Wolne zawody od 2021r mogą płacić ryczałt w stawce 17%: 

 • lekarze 
 • psycholodzy 
 • fizjoterapeuci 
 • lekarze stomatolodzytechnicy dentystyczni 
 • felczerzy 
 • położnepielęgniarki 
 • felczerzy 
 • weterynarze 
 •  adwokacinotariuszeradcy prawni 
 •  architekci 
 •  inżynierowie budowlanirzeczoznawcy budowlani 
 •  biegli rewidenciksięgowidoradcy podatkowi 
 •  agenci ubezpieczeniowi 
 •  doradcy restrukturyzacyjni 
 • tłumacze oraz 
 • nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny 

 

Karta podatkowa

 • Najprostsza forma opodatkowania, wpłacasz do Urzędu Skarbowego stałą miesięczną stawkę
 • Wysokość obowiązującej stawki ustala Urząd Skarbowy uzależniając ją od przedmiotu wykonywanej działalności, a także od wielkości miejscowości, w której mieszkasz
 • Kto może skorzystać z karty podatkowej
 • Jeśli ponosisz stratę również wpłacasz podatek
 • Nie musisz prowadzić KPiR
 • Nie masz prawa do odliczenia kosztów
 • Nie masz prawa do rozliczenia się z małżonkiem
 • Nie masz prawa do ulg podatkowych
 • Nie możesz uwzględnić kwoty wolnej od podatku
 • Możesz zatrudnić maksymalnie 5 osób
 • Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, zaliczkę za grudzień do 28 grudnia
 • Deklarację PIT-16A wysyła się do 31 stycznia za rok poprzedni

Wyłączenia z karty podatkowej

 • Nie możesz zatrudnić pracownika na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło (dopuszczalna jest tylko umowa o pracę)
 • Nie możesz korzystać z usług innych firm (podwykonawców)
 • Prowadzisz inną pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Twój małżonek/małżonka prowadzi działalność w tym samym zakresie
 • Wytwarzasz wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym
 • Prowadzisz działalność poza terytorium kraju

Aby uzyskać zgodę na rozliczanie się w formie karty podatkowej, należy wystąpić z wnioskiem do swojego urzędu skarbowego. W tym celu musisz wypełnić formularz PIT-16 i złożyć go wraz z wnioskiem CEiDG-1. Zgoda jest wydawana w formie decyzji i obowiązuje rok, po jego upływie należy ponownie złożyć wniosek. Należy to zrobić do 20 stycznia w przypadku zakładania działalności przed jej zarejestrowaniem. Urząd może wydać decyzję odmowną, wówczas musisz wybrać jedną z pozostałych form opodatkowania czyli ryczałt ewidencjonowany lub KPiR. Jeśli uznasz, że stawka obowiązująca wpłacie , jaką określił Urząd Skarbowy nie odpowiada Ci, masz 14 dni na zrzeczenie się prawa do karty podatkowej i wybranie innej formy opodatkowania. Również w trakcie roku możesz zrezygnować z karty podatkowej i od następnego miesiąca rozliczać się inną formą opodatkowania.

Wybór formy opodatkowania

Aby podjąć decyzję, która z dostępnych form opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, musisz odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań

Jaki dochód planujesz osiągnąć w pierwszym roku działalności?

Czy będziesz mieć dużo kosztów możliwych do odliczenia?

Czy chcesz rozliczać się z małżonkiem/małżonką, korzystać z ulgi prorodzinnej i innych ulg?

Czy przedmiot planowanej działalności nie jest wykluczony z ryczałtu oraz z karty podatkowej

Czy zamierzasz świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy?

Jeśli planujesz założenie firmy, zapraszam do współpracy z Biurem Rachunkowym Krakowiak. Wykonam razem z Tobą optymalizację podatkową, abyś mógł sprawdzić, która forma opodatkowania jest dla Ciebie najkorzystniejsza. Pomogę załatwić formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej. Jeśli masz pytania i wątpliwości, z przyjemnością na wszystkie odpowiem. Proszę o kontakt pod nr telefonu 605-429-430 lub drogą mailową: ksiegowosc@biurokrakowiak@gmail.pl

Dostępne formy prawne działalności gospodarczej

Decydując się na założenie własnej firmy, należy przeanalizować dostępne formy prawne działalności gospodarczych. Jeśli właśnie stoisz przed takim wyborem, z niniejszego artykułu dowiesz się, która opcja może być najkorzystniejsza dla prowadzenia Twojego biznesu.

Spis treści:

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza

2. Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

3. Wady jednoosobowej działalności gospodarczej

4. Spółka cywilna

5. Zalety spółki cywilnej

6. Wady spółki cywilnej

7. Spółka jawna

8. Spółka komandytowa

9. Spółka komandytowo-akcyjna

10. Spółka partnerska

11. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

12. Spółka akcyjna

Jednoosobowa działalność gospodarcza – firma jednoosobowa, to przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest jedna osoba – osoba fizyczna.

Osoba fizyczna to po prostu człowiek. Każdy człowiek ma prawo prowadzić swoją własną działalność gospodarczą pod warunkiem, że:

 • Jest pełnoletni

 • Ma pełne zdolności prawne, czyli nie zostały one ograniczone, np. przez sąd

Jednoosobowa działalność gospodarcza – to działalność, która ma najprostszą, najszybszą i jednocześnie bezpłatną forma rejestracji – możesz dokonać jej w ciągu jednego dnia. Wystarczy wypełnić wniosek zgłoszeniowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine. Za pośrednictwem tego formularza zgłoszeniowego zgłosisz utworzenie Twojej firmy do Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS oraz do Głównego Urzędu Statystycznego. (Szerzej omawiam to w artykule:…..)

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • Sam jesteś swoim szefem. Sam decydujesz jak i kiedy wykonujesz swoja pracę.

 • Niskie koszty rozpoczęcia i funkcjonowania działalności-Wpis do CEiDG nic nie kosztuje.

 • Nie potrzebujesz kapitału zakładowego

 • Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie są zależne od wysokości Twoich zarobków. Możesz korzystać z ulg na składki ZUS (Więcej w artykule……)

 • Stosunkowo niskie opodatkowanie – masz do wyboru kilka form opodatkowania, niektóre z bardzo niskim procentem (Więcej w artykule: Forma opodatkowania firmy)

 • Nieskomplikowane rozliczenia z Urzędem Skarbowym, możesz rozliczać się prowadząc Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową.

 • Nie musisz prowadzić pełnej księgowości, możesz prowadzić księgowość uproszczoną, o ile obroty nie przekraczają równowartości 1 200 000 euro

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • odpowiadasz osobiście za wszystkie długi firmy całym swoim majątkiem, odpowiedzialność rozciąga się również na współmałżonka – chyba, że jest zawarta rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że w przypadku niepowodzenia- jeśli zaciągnąłeś kredyt lub masz długi w stosunku do dostawców- możesz stracić swoje oszczędności, a także to co posiadasz, np. dom lub samochód.

 • jednoosobowa działalność gospodarcza jest zarejestrowana na konkretną osobą – nie podlega dziedziczeniu ani nie można jej sprzedać.

Inne formy działalności gospodarczej to spółki.

Spółka cywilna –  to rodzaj spółki, który wśród początkujących przedsiębiorców, cieszy się największą popularnością. Powstaje na podstawie pisemnej umowy, która zawierają miedzy sobą wspólnicy (musi być ich minimum dwóch).

Rozpoczęcie takiej działalności gospodarczej musisz zarejestrować w Urzędzie Gminy lub miasta wypełniając formularz CEIDG-1. Obowiązek ten ma każdy ze wspólników.

Zalety Spółki cywilnej:

 • wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania spółki

 • brak wymogu minimalnego kapitału założycielskiego

 • wspólnicy spółki cywilnej wnoszą wkład w dowolnej postaci np. środki pieniężne, wiedza, usługi;

 • odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy

 • spółka powoływana jest na mocy umowy między wspólnikami, nie musi być to umowa podpisywana w obecności notariusza.

Wady Spółki cywilnej:

 • brak osobowości prawnej spółki cywilnej, co oznacza, że wszystkie umowy związane z prowadzeniem takiej spółki są zawierane przez wszystkich wspólników w ich własnym imieniu, nie w imieniu spółki;

 • spółka cywilna nie posiada nazwy, rozumianej jako nazwy danego przedsiębiorstwa, nazwiska wspólników + s.c.

 • nie ma regulacji prawnych pomagających w rozstrzyganiu wewnętrznych konfliktów

 • osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

 • spółka posiada firmowy numer NIP oraz numer REGON, ale nie jest przedsiębiorstwem, przedsiębiorcami są wspólnicy, którzy rozliczają podatek dochodowy

Spółki prawa handlowego można podzielić na dwie główne kategorie: spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Spółki osobowe opierają swoją działalność na osobistej pracy wspólników.

Spółka Jawna

 • Tworzy ją niewielka liczba wspólników, którzy wnoszą do spółki własny kapitał

 • jej działanie regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych

 • spółka jawna nie jest podatnikiem, podatnikami są wyłącznie poszczególni wspólnicy spółki jawnej odprowadzający podatek dochodowy od osób fizycznych 

 • może rozliczać się wg książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej lub prowadzić pełną księgowość

 • umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności;

 • konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym. Koszt rejestracji w KRS wynosi 600 zł (500 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Spółka komandytowa

 • korzystna forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, która umożliwia wspólnikom dogodne kształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw;

 • jej działanie regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych

 • składa się z dwóch rodzajów wspólników – komandytariuszy i komplementariuszy

 • obowiązkowe prowadzenie pełnej księgowości

 • jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym możliwa jest jedynie po uprzednim sporządzeniu umowy spółki w formie aktu notarialnego

 • konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym. Koszt rejestracji w KRS wynosi 600 zł (500 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych ewentualne wynagrodzenie prawnika

Spółka komandytowo-akcyjna

 • spółka komandytowo-akcyjna powstaje poprzez sporządzenie jej statutu w formie aktu notarialnego, a następnie wpisanie jej do KRS

 • składa się z dwóch rodzajów wspólników – komplementariuszy i akcjonariuszy 

 • minimalna wysokość kapitału zakładowego to 50 000 zł

 • funkcjonują w niej walne zgromadzenie i rada nadzorcza, której powołanie jest obowiązkowe jeśli liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób

 • spółka komandytowo-akcyjna może emitować akcje, uzyskując w ten sposób dodatkowy kapitał

 • obowiązkowe prowadzenie pełnej księgowości

 • konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym. Koszt rejestracji w KRS wynosi 600 zł (500 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych ewentualne wynagrodzenie prawnika

Spółka partnerska

 • mogą ją zawiązać minimum 2 osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu (lekarze, adwokaci, architekci, pielęgniarki, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze itp.)

 • niemożliwe jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu

 • jej działanie reguluje Kodeks spółek handlowych

 • konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym; Koszt rejestracji w KRS wynosi 600 zł (500 zł opłata sądowa + 100 zł ogłoszenie w MSiG)

 • wspólnik w spółce partnerskiej co do zasady ponosi odpowiedzialność tylko za zobowiązania wynikające z wykonywania wolnego zawodu, które są konsekwencją błędów lub zaniedbań swoich lub bezpośrednio podległych mu pracowników, natomiast za zobowiązania spółki niewynikające z wykonywania wolnego zawodu partnerzy odpowiadają tak, jak wspólnicy w spółce jawnej – bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami

Spółki kapitałowe to:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • może ją tworzyć jedna lub kilka osób

 • ma osobowość prawna i reguluje ją Kodeks spółek handlowych

 • za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej wspólnicy prywatnym majątkiem;

 • Umowę spisuję się u notariusza, następnie rejestruje w KRS

 • kapitał zakładowy spółki w momencie założenia wynosi minimum 5 000 zł

 • obowiązkowe prowadzenie pełnej księgowości

 • spółkę reprezentuje zarząd lub pełnomocnik powołany jednomyślnie przez wspólników

 • możliwe jest powołanie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest alternatywną formą dla jednoosobowej działalności gospodarczej, szczególnie wskazaną, jeśli ta działalność prowadzona jest w dużej skali

 • z racji dużego obciążenia prawnego i finansowego, przeznaczona jest głównie dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Spółka akcyjna

 • Najbardziej złożona forma spółki handlowej przeznaczona jest głównie dla dużych firm i wielkich korporacji

 • może ją zawiązać jedna lub kilka osób, do funkcjonowania spółki akcyjnej niezbędne są organy: zarząd spółki, walne zgromadzenie i rada nadzorcza

 • spółka akcyjna wymaga zaangażowania dużego kapitału- powinien on wynosić co najmniej 100 000 złotych

 • do największych zalet zalicza się fakt, że współakcjonariusze nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki

 • jej prowadzenie jest dość kosztowne ze względu na konieczność korzystania z pomocy prawników, radców prawnych, wyspecjalizowanych księgowych

Jeśli po przeanalizowaniu dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej, zdecydujesz się na zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, zapraszam do współpracy z Biurem Rachunkowym Krakowiak. Jeśli masz pytania i wątpliwości, z przyjemnością na wszystkie odpowiem. Proszę o kontakt pod nr telefonu 605-429-430 lub drogą mailową: ksiegowosc@biurokrakowiak@gmail.pl