Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to wysokość dochodu, od którego nie trzeba odprowadzać podatku.

Kwota wolna od podatku obowiązuje tylko w przypadku przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, które są wykazywane w deklaracji PIT-36 i PIT-37. Nie dotyczy natomiast podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), podatkiem liniowym (PIT-36L), z kapitałów pieniężnych (PIT-38) bądź zbycia nieruchomości (PIT-39).

 

W 2020 r. kwota zmniejszająca podatek w zależności od wysokości podstawy opodatkowania wynosi:

 

  • do kwoty nieprzekraczającej 8000 zł – 1360 zł;
  • powyżej 8000 zł do 13 000 zł – 1360 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną w następujący sposób: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł,
  • powyżej 13 000 zł do 85 528 zł – 525 zł 12 gr,
  • powyżej 85 528 do 127 000 zł – 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę wyliczoną w następujący sposób: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł,
  • powyżej 127 000 zł kwoty zmniejszającej podatek nie stosuje się.

 

Masz pytania? Skontaktuj się pod nr telefonu 605-429-430 lub drogą mailową: ksiegowosc@biurokrakowiak@gmail.pl

Jestem Twoim partnerem.

Wspieram rozwój Twojego biznesu.