Reprezentacja przed instytucjami państwowymi

Wezwanie z Urzędu sprawia, że truchlejesz? Biorę to na siebie.

  • Podpisujemy pełnomocnictwo do reprezentowania
  • Reprezentuję Cię w Urzędzie Skarbowym, Zusie itp.
  • Kontaktuję się z US w przypadku wezwania
  • Załatwiam sprawy związane z kontrolą skarbową
  • Piszę pisma wyjaśniające
  • Sporządzam stosowne sprostowania i korekty

Jestem Twoim partnerem.

Wspieram rozwój Twojego biznesu.