Stawki ryczałtu

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy stawki ryczałtu wynoszą:

2% przychodów:

 • ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu

 

3% przychodów:

 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • z działalności usługowej w zakresie handlu,
 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej;

 

5,5% przychodów:

 • z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • z prowizji uzyskanych z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów;

 

8,5% przychodów:

 • z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego,
 • ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
 • prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy;

 

10% przychodów

 • ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należących do majątku firmy;

 

12,5% przychodów

 • ze świadczenia usług najmu po przekroczeniu kwoty 100 000 zł;

 

15% przychodów

15-procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy świadczą usługi m.in. z zakresu:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • obsługi centrali radio-taxi,
 • pośrednictwa w:
  • organizacji wyjazdów turystycznych,
  • sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych,
  • sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,
  •  handlu hurtowym,
 • świadczących usługi:
  • fotograficzne,
  • hotelarskie,
  • parkingowe,
 • wydawania:
  • pakietów gier,
  • pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,
 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:
  • odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,
  • opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,
  • przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
  • porad dla dzieci.

Szczegółowy opis wszystkich stawek można znaleźć Tutaj

 

17% przychodów

Stawka ryczałtu 17% przeznaczona jest dla podatników wykonujących wolne zawody, a w szczególności:

 • lekarze
 • psycholodzy
 • fizjoterapeuci
 • lekarze stomatolodzytechnicy dentystyczni
 • felczerzy
 • położnepielęgniarki
 • felczerzy
 • weterynarze
 •  adwokacinotariuszeradcy prawni
 •  architekci
 •  inżynierowie budowlanirzeczoznawcy budowlani
 •  biegli rewidenciksięgowidoradcy podatkowi
 •  agenci ubezpieczeniowi
 •  doradcy restrukturyzacyjni
 • tłumacze oraz
 • nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny

 

 

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się pod nr telefonu 605-429-430 lub drogą mailową: ksiegowosc@biurokrakowiak@gmail.pl

Jestem Twoim partnerem.

Wspieram rozwój Twojego biznesu.